Prywatna strona Haliny Latos

Na swoją stronę WWW zaprasza
Halina Latos

Matematyk SP nr 11 w Łodzi

W roli nauczyciela matematyki
- Przykładowe konspekty i scenariusze lekcji
  - Konspekt projektu: Matematyka w praktyce
  - Konspekt projektu: Zabawy z figurami geometrycznymi

  - Prezentacja projektów - film

- Niekonwencjonalne metody nauczania
  - Origami na lekcjach matematyki
  - Prezentacja grup

W roli nauczyciela ubiegającego się
o awans zawodowy

- Konspekty zajęć przeprowadzonych dla nauczycieli
  - Konspekt lekcji koleżeńskiej

W roli wychowawcy klasy
- Uroczystości szkolne
  - Scenariusz zakończenia roku szkolnego
-Współpraca z rodzicami

  - Ankieta dla rodziców
- Prace wychowanków
   - Gazetka ścienna
   - Gazetka klasowa

KONTAKT